За нас Детайлите са Важни

През последните години Краф Хоум специализира в проектиране и строителство на луксозни вили, уединени сред красива природа, но с бърз и удобен достъп до града. Компанията разполага със собствен проектантски отдел и работи в тясно сътрудничество с италианско дизайнерско студио. Строителството се изпълнява „до ключ“ от квалифициран и обучен персонал, под ръководство на експерти от Италия. Краф Хоум е ексклузивен представител за България на италиански компании за висококачествена дървена дограма, външни защитни щори, специални подови настилки, оборудване за бани, осветление и обзавеждане.

След 2014 г. Краф Хоум предприе сериозни стъпки за осъществяване на редица инвестиционни проекти за изграждане на луксозни самостоятелни вили в красивите планински райони около София. Основен приоритет на компанията за последните години беше придобиване и окрупняване на подходящи за целта терени и изработване на градоустройствени проекти и подробни устройствени планове за отделни проекти. Подбраните от компанията терени са разположени в спокойни райони сред природата, предлагащи не само чист въздух и великолепни гледки, но и бърз и удобен достъп да града.

Панчарево Парк е нашият пилотен проект за изграждане на 8 луксозни вили върху самостоятелни парцели големина от 2 до 10 дка.

Краф Хоум е ексклузивен представител за България на водещи италански компании, които предлагат продукти за строителство и довършителни работи с уникален дизайн и характеристики.

Краф Хоум специализира в изграждане на нови вилни зони около София и строителство на луксозни самостоятелни вили по индивидуален проект

КомпанИята

Краф Хоум е наследник на Краф Груп – компания със значителен опит в строителството на обществени инфраструктурни проекти. Компанията разполага с материална база, собствена механизация и екип от изявени професионалисти. 


Краф Хоум активно инвестира в придобиване и подготовка за строителство на терени, подходящи за изграждане на луксозни самостоятелни вили, уединени сред красива природа, но с бърз и удобен достъп до града.

Амбицията на компанията е да бъде лидер в проектирането и строителството на луксозни домове в София. Ние залагаме на тихи и спокойни локации сред природата, съвременна функционалност, италиански дизайн и качество.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава удостоверения за изпълнение на строежи:

  • ПЪРВА ГРУПА (високото строителство) – I-ва категория;
  • ВТОРА ГРУПА (транспортната инфраструктура) – I-ва категория;
  • ЧЕТВЪРТА ГРУПА (благоустройствената инфраструктура) – I-ва категория.

Компанията прилага системи за управление:

  • Система за управление на качеството – EN ISO 9001:2015
  • Система за управление на безопасни условия на труд – EN ISO 45001:2018
  • Система за управление на околната среда – ЕN ISO 14001:2015 


Краф Хоум поддържа отличен корпоративен и финансов имидж.

Copyright © 2020 – Kraf Home, Всички Права Запазени | Лични Данни

Екип

инж. Пламен Кралев

Основател и управляващ компанията

Инж. Пламен Кралев завършва Университет за Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София през 1999 г. Има повече от 20 години опит в управлението на собствен бизнес в областта на строителството и недвижимите имоти.

пламен кралев бизнес, пламен кралев вили,

инж. Радослав Гьорев

Оперативен Директор

Завършва специалност  Общо Машиностроене и уредостроене в Техническия университет – София. Част е от екипа на компанията повече от 20 години и участва в управлението на всички строителни и инфраструктурни проекти.

арх. Станко Мусов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Преподавател е в УАСГ и Архитект в КРАФ ГРУП ЕАД.

Светлина Божилова

Отдел Продажби

Завършва магистратура по Финансов мениджмънт в УНСС и е сертифициран Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.