Luxury Home Building

През последните години Краф Хоум специализира в проектиране, строителство довършителни работи и обзавеждане на висок клас самостоятелни еднофамилни резиденции. Компанията разполага със собствен архитектурен отдел и работи в тясно сътрудничество с италианско дизайнерско студио. В процеса на проектиране за всеки отделен имот се разработват многобройни варианти, докато се постигне безкомпромисна функционалност и цялостен стил със силно изразена идентичност.  Строителството се изпълнява „до ключ“ от квалифициран и обучен персонал, под ръководство на супервайзър от Италия. Краф Хоум е ексклузивен представител за България на италиански компании за висококачествена дървена дограма, външни защитни щори, специални подови настилки, оборудване за бани, осветление и обзавеждане.

След 2014 г. Краф Хоум предприе сериозни стъпки за осъществяване на редица инвестиционни проекти за изграждане на модерни самостоятелни вили в красивите планински райони около София. Основен приоритет на компанията за последните години беше придобиване и окрупняване на подходящи за целта терени и изработване на градоустройствени проекти и подробни устройствени планове за отделни проекти. Подбраните от компанията терени са разположени в спокойни райони сред природата, предлагащи не само чист въздух и великолепни гледки, но и бърз и удобен достъп да града.

Панчарево Парк е нашият пилотен проект за изграждане на 8 луксозни вили върху терен от 50 дка.

Краф Хоум е ексклузивен представител за България на водещи италански компании, които предлагат продукти за строителство и довършителни работи с уникален дизайн и характеристики.

Краф Хоум специализира в изграждане на нови вилни зони около София и строителство на еднофамилни резиденции

КомпанИята

Краф Хоум е наследник на Краф Груп – компания със значителен опит в строителството на обществени инфраструктурни проекти. Компанията разполага с материална база, собствена механизация и екип от изявени професионалисти. 


От 2017 до 2019г. Краф Хоум ЕАД успешно направи планиран преход от строителство на инфраструктурни обекти към строителство на инвестиционни проекти. През последните години компанията активно инвестира в придобиване и подготовка за строителство на терени, подходящи за изграждане на вилни зони в красивите планини около София. След приключване на строителството на Панчарево Парк е предвидено да започне реализацията на друг мащабен проект за нова вилна зона в близост до града.

Компанията планира през следващите години да навлезе активно и във високото строителство, като предвижда през 2022г. да започне строителство на иновативен проект за модерни и високотехнологични жилища в града.

Водени от разбирането, че не можем да направим изключителен продукт с посредствен екип, ние успяхме да обединим усилията на креативен международен екип от архитекти, дизайнери, супервайзъри и експерти.

Залагаме на собствен стил със специфични стандарти за съвременна функционалност от висок клас, иновативни технологии, дизайн и качество.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава удостоверения за изпълнение на строежи:
ПЪРВА ГРУПА (високо строителство Строежи от първа до пета категория
ВТОРА ГРУПА (транспортна инфраструктура) Строежи от първа до пета категория
ТРЕТА ГРУПА (енергийна инфраструктура) Строежи от трета до пета категория
ЧЕТВЪРТА ГРУПА (благоустройствена инфраструктура) Строежи от първа до пета категория
Компанията прилага системи за управление:
  • Система за управление на качеството – EN ISO 9001:2015
  • Система за управление на безопасни условия на труд – EN ISO 45001:2018
  • Система за управление на околната среда – ЕN ISO 14001:2015
Краф Хоум поддържа отличен корпоративен и финансов имидж.

Copyright © 2021 – Kraf Home, Всички Права Запазени | Лични Данни

Екип

инж. Пламен Кралев

Основател и управляващ компанията

Инж. Пламен Кралев завършва Университет за Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София през 1999 г. Има повече от 20 години опит в управлението на собствен бизнес в областта на строителството и недвижимите имоти.

пламен кралев бизнес, пламен кралев вили,

инж. Радослав Гьорев

Оперативен Директор

Завършва специалност  Общо Машиностроене и уредостроене в Техническия университет – София. Част е от екипа на компанията повече от 20 години и участва в управлението на всички строителни и инфраструктурни проекти.

арх. Станко Мусов

Архитект

Завършва специалност Архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Преподавател е в УАСГ и Архитект в КРАФ ГРУП ЕАД.

Светлина Божилова

Отдел Продажби

Завършва магистратура по Финансов мениджмънт в УНСС и е сертифициран Водещ одитор на Системи за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.